شرکت باربد ماشین میهن

واردکننده انواع کاغذ
واردکننده خطوط و ماشین آلات کاغذسازی
واردکننده ماشین آلات ورق سازی
واردکننده ماشین آلات کارتن سازی
مشاوره در خرید و فروش

خدمات

1

ماشین آلات کاغذ سازی

2

ماشین آلات ورق سازی

3

ماشین آلات کارتن سازی

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس با آگهی دهنده