قالبسازی ایرانمهر با بیش از بیست سال سابقه درخدمت صنعت چاپ و بسته بندی ساخت انواع قالب دایکات تولید ماتریکس زیرسازی و ساخت دستگاه های ماتریکس و لیزر  قالب‌سازی در ابعاد مختلف

خدمات

1

ساخت دستگاه ماتریکس و آموزش

2

ساخت دستگاه لیزر

3

قالبسازی دایکات

4

تولید ماتریکس

5

-

6

-

7

-

تولید ایرانی

تماس با آگهی دهنده