ماشین سازی حکمایی فعال در زمینه طراحی و تولید دستگاه بسته بندی مایعات در کیسه پلی اتیلن، اولین دستگاه خود را در سال 1374 جهت بسته بندی آب آشامیدنی طراحی نمود، و تاکنون موفق به اجرای حدود 600 دستگاه بسته بندی مایعات برای 300 شرکت صنایع غذایی فعال در زمینه لبنیات، آب آشامیدنی، روغن مایع و مایع تخم مرغ شده است.

تماس با آگهی دهنده