دستگاه بنر كونيكا

دستگاه بنر كونيكا٥١٢ كم كاركرد و بسيار تميز ٨هد باسرعت چاپ بالا اين دستگاه بيشتر براي چاپ فلكس و استيكر استفاده شده و داراي كيفيت مثال زدني ميباشد و تميز نگهداري شده تماي قطعات سالم مي باشد بردها به ماي جت ارتقا يافته