بارگذاری...

سلفون کش دهنه 100 / چینی بشرط، با لوازم به کار

ریزگان آگهی

نام فروشنده : بیات
تلفن همراه : 09123255702
استان : تهران
سازنده : چین
مدل دستگاه : 105
سال ساخت : 2010
مدت کارکرد : 2 سال
قیمت (تومان) : 18,000,000