close

لازم به ذکر است قیمت‌های درج شده بصورت میانگین بوده و به علت اختلاف قیمت در شرکت‌های تولیدکننده احتمال مغایرت وجود دارد.

close

قیمت‌ها به تومان وارد شده است.

قیمت ورق پنج لایه

نامعرضشیارواحدقیمت قبلیقیمت جدیدوضعیتنمودار
چوکا - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع12501280
چوکا - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع13901420
سفید پارس - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع13301360
سفید پارس - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع15201550
سفید پارس - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع14701500
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - C---13901420
سفید خارجی - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع15801610
سفید خارجی - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع15301560
کرافت - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع13101340
کرافت - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع15001530
کرافت - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع14501480
لاینر - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع12001230
آخرین بروزرسانی : جمعه, اردیبهشت 17ام, 1395

قیمت ورق سه لایه

نامعرضشیارواحدقیمت قبلیقیمت جدیدوضعیتنمودار
چوکا - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع880910
سفید پارس - ایرانی - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع800830
سفید پارس - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع840870
سفید پارس - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع940970
سفید پارس - مازندران - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع10301060
سفید پارس - مازندران - کرافت120 الی 220B - Cمتر مربع11201150
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع860890
سفید خارجی - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع10001030
سفید خارجی - مازندران - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع10901120
سفید خارجی - مازندران - کرافت120 الی 220B - Cمتر مربع11801210
کرافت - ایرانی - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع830860
کرافت - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع9701000
کرافت - مازندران - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع10601090
کرافت - مازندران - کرافت120 الی 220B - Cمتر مربع11501180
لاینر - ایرانی - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع690720
لاینر - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع830860
آخرین بروزرسانی : جمعه, اردیبهشت 17ام, 1395

قیمت ورق ای فلوت

نامعرضواحدقیمت قبلیقیمت جدیدوضعیتنمودار
چوکا - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع700720
سفید پارس - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع680700
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع740760
کرافت - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع790810
لاینر - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع650670
آخرین بروزرسانی : جمعه, اردیبهشت 17ام, 1395

قیمت سینگل فیس

نامعرضشیارواحدقیمت قبلیقیمت جدیدوضعیتنمودار
ایرانی - ایرانی100 الی 220B - C - Eکیلوگرم12501300
ایرانی - سفید 80 گرم100 الی 220B - C - Eکیلوگرم21002150
ایرانی - کرافت100 الی 220B - C - Eکیلوگرم22502300
ایرانی - لاینر100 الی 220B - C - Eکیلوگرم13001350
آخرین بروزرسانی : جمعه, اردیبهشت 17ام, 1395
close

لازم به ذکر است که تولید سینگل ای‌فلوت از عرض 100 تا 160 سانتی‌متر و سینگل فلوت B و C از عرض 120 تا 220 می‌باشد.