دستگاه چاپ چهار رنگ کارتن، سانفیدر فول با 900 سایز حافظه داخلی