بسيار كم كار وعالی

ریزگان آگهی

نام فروشنده : زارعی
تلفن همراه : 09173078480
استان : فارس
سازنده : هايدلبرگ
مدل دستگاه : 2001
سال ساخت : 2001
مدت کارکرد : 16 سال
قیمت (تومان) : 250,000,000