دستگاه وارداتی از آلمان بسیار تمیز بوده مناسب برای دایکات و طلاکوب