چاپ دو رنگ (سیلک) دارای چاک زن و برش ساخت شرکت گودرزی با عرض دو متر سالم برای کارتن سازی