close

لازم به ذکر است قیمت‌های درج شده بصورت میانگین بوده و به علت اختلاف قیمت در شرکت‌های تولیدکننده احتمال مغایرت وجود دارد.

close

قیمت‌ها به تومان وارد شده است.

قیمت ورق پنج لایه

نامعرضشیارواحدقیمت قبلیقیمت جدیدوضعیتنمودار
چوکا - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01260
چوکا - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01430
سفید پارس - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01320
سفید پارس - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع01560
سفید پارس - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01490
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01360
سفید خارجی - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع01600
سفید خارجی - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01530
کرافت - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01310
کرافت - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع01550
کرافت - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01480
لاینر - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع01190
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه, آذر 5ام, 1394

قیمت ورق سه لایه

نامعرضشیارواحدقیمت قبلیقیمت جدیدوضعیتنمودار
چوکا - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع0940
سفید پارس - ایرانی - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع0820
سفید پارس - ایرانی - لاینر120 الی 220B - Cمتر مربع0860
سفید پارس - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع0990
سفید پارس - مازندران - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع01100
سفید پارس - مازندران - کرافت120 الی 220B - Cمتر مربع01150
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع0860
سفید خارجی - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع01030
سفید خارجی - مازندران - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع01140
سفید خارجی - مازندران - کرافت120 الی 220B - Cمتر مربع01160
کرافت - ایرانی - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع0810
کرافت - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع0980
کرافت - مازندران - چوکا120 الی 220B - Cمتر مربع01090
کرافت - مازندران - کرافت120 الی 220B - Cمتر مربع01140
لاینر - ایرانی - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع0700
لاینر - مازندران - ایرانی120 الی 220B - Cمتر مربع0870
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه, آذر 5ام, 1394

قیمت ورق ای فلوت

نامعرضواحدقیمت قبلیقیمت جدیدوضعیتنمودار
چوکا - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع0750
سفید پارس - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع0690
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع0730
کرافت - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع0790
لاینر - ایرانی - ایرانی100 الی 160متر مربع0680
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه, آذر 5ام, 1394

قیمت سینگل فیس

نامعرضشیارواحدقیمت قبلیقیمت جدیدوضعیتنمودار
ایرانی - ایرانی100 الی 220B - C - Eکیلوگرم01250
ایرانی - سفید 80 گرم100 الی 220B - C - Eکیلوگرم02100
ایرانی - کرافت100 الی 220B - C - Eکیلوگرم02150
ایرانی - لاینر100 الی 220B - C - Eکیلوگرم01300
آخرین بروزرسانی : چهارشنبه, آذر 5ام, 1394
close

لازم به ذکر است که تولید سینگل ای‌فلوت از عرض 100 تا 160 سانتی‌متر و سینگل فلوت B و C از عرض 120 تا 220 می‌باشد.