شرکت بازرگانی ایران اولین مرکز چاپ تخصصی روی نوار چسب در ایران و خاورمیانه

خدمات

1

چاپ روی نوارچسب

2

چاپ چسب پهن

3

چاپ چسب شیشه ای

4

چاپ لوگو روی چسب شیشه ای

5

چاپ روی چسب 5سانت

6

چاپ روی چسب 90 یارد

7

چسب چاپدار

با ایران چاپ ماندگار و همیشه دیده شوید

تماس

نشانی :

تهران، جردن

تلفن :
تماس با آگهی دهنده