خدمات بسته بندی وکیوم و شرینک از قبیل تولید ظروف یکبار مصرف در اشکال خاص و تولید انواع مقسم های مواد غذایی : گز، شیرینی، سوهان و…

خدمات

1

انجام کلیه امور بسته بندی وکیوم و شرینک

2

تولید ظروف PVC و های پک خاص

3

ساخت انواع قالب های مربوطه

4

تولید انواع مقسم

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

اصفهان، رهنان، میدان شهید بختیاری

تلفن :