به منظور جلوگیری و پیشگیری از سوء استفاده، جعل و تهیه کپی غیر مجاز از مجوزها و پروانه ها، اسناد و اوراق، بن ها، کارتها و ضمانتنامه ها؛ جامعه متخصصان آرین (arian expert) اسناد ضدجعل را در سطوح مختلف امنیتی طراحی و تولید می کند.
به واسطه این فعالیت، اوراق، اسناد و مدارکی تولید شده که دیگر امکان تهیه اسکن یا کپی و ارائه آن بعنوان سند اصل وجود نداشته؛ شرایط دستکاری و مخدوش کردن سند توسط جاعلان را نیز سخت و غیرممکن می سازد.(مانند مدارک دانشگاهی، قراردادهای واگذاری املاک، نامه های اداری عادی یا طبقه بندی شده، مجوز ها و پروانه های صنفی، برچسب های اصالت ، ضمانت نامه ها و …)
بخشی از فعالیت های این مجموعه عبارتند از:
– تولید اوراق و اسناد ضدجعل و ضدکپی
– طراحی امنیتی اوراق و اسناد
– تولید و پیاده سازی نرم افزارهای تشخیص اسناد مجعول (تائید اصالت سند)
– حفظ برند (Brand Protection)
– مشاوره در جهت بالابردن ضریب امنیت اوراق و اسناد
– برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای امنیت در اوراق و اسناد برای مدیران ارشد و حراست ادارات و سازمان ها

امروزه جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. از این رو پیشگیری از جعل اسناد یكی از موضوعات مورد توجه اصلی سـازمان هـای دولتـی و غیر دولتی و بویژه سیستم های قضایی، امنیتـی و انتظـامی اسـت.

خدمات

1

حفظ اصالت ضمانت نامه و پروانه ها و گواهینامه ها

2

اسناد غیرقابل جعل، کپی و سو استفاده

3

تولید اوراق ضد جعل

4

طراحی امنیتی اسناد

5

پیشگیری از جعل

6

حفظ برند (Brand protection)

7

راههای پیشگیری از جعل اسناد

چتر امنیت شما را به دست داریم.

تماس

نشانی :

اصفهان، خیابان استانداری، کوچه 11

ایمیل :
تماس با آگهی دهنده