تولید انواع سوزن منگنه (صنعتی – صحافی – درودگری) و مفتول بغل کارتن در کلیه ابعاد

خدمات

1

مفتول بغل کارتن دوز (0.6 * 2.2)

2

منگنه سایز 33/15 (35/15)

3

منگنه سایز 33/18 (35/18)

4

منگنه سایز 24/8

5

منگنه سایز 24/6

6

منگنه سایز 80

7

منگنه سایز 23

اتمام بسته بندی را به ما بسپارید

تماس

نشانی :

اصفهان، منطقه صنعتی جی، خیابان 4، فرعی 2، پلاک 32

ایمیل :
تماس با آگهی دهنده