تولید کننده انواع ظروف شوینده و بهداشتی : PP, PE, PET

خدمات

1

انواع ظروف جهت کارخانجات شوینده و بهداشتی و دارویی

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

قم، جاده قدیم تهران بعد از ترمینال، خیابان سیزدهم انتهای خیابان، پلاک 9

تلفن :