صنایع سلولزی رویش تولید کننده سینگل فیس در دو نوع E,B با عرضهای 400 میلیمتر الی 2000 میلیمتر در ترکیبهای 2 ایرانی، کرافت، لاینر، سفید و فلوتینگ میباشد.

خدمات

1

سینگل E,B لاینر رنگی - ایرانی

2

سینگل E,B کرافت - ایرانی

3

سینگل E,B ایرانی - ایرانی

4

سینگل E,B سفید - ایرانی

5

سینگل E,B ایرانی - فلوتینگ

6

سینگل E,B کرافت - فلوتینگ

7

سینگل E,B سفید - فلوتینگ

تماس

نشانی :

سمنان، گرمسار، شهرک صنعتی گرمسار، بلوار پژوهش، خیابان پژوهش 4

تلفن :
تماس با آگهی دهنده