شرکت تعاونی خورجین کارتن از سال 1385 با هدف اشتغال زایی و ارايه خدمات به صنعت شروع به فعالیت کرده است.

خدمات

1

تولید کارتن از ورق آماده

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

مازندران

تماس با آگهی دهنده