تولید انواع کارتن در ابعاد مختلف
همراه با چاپ و بسته بندی عالی

خدمات

1

تولید کارتن

2

چاپ بر روی کارتن

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

کیفیت در عمل

تماس

نشانی :

قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان حمکت چهارم

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده