کارتن سازی کالاپک تولید کننده انواع کارتن و جعبه در ابعاد گوناگون
۳لایه ۵لایه Eفلوت به همراه چاپ و دایکات

خدمات

1

جعبه

2

کارتن

3

دایکات

4

چاپ

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، احمدآباد مستوفی، میدان مشعل، گلایل نهم

ایمیل :
تماس با آگهی دهنده