بسیار دستگاه سالم و عالی آپارات افست

ریزگان آگهی

نام فروشنده : مسعود آذری
تلفن همراه : 09141333302
استان : آذربايجان شرقی
مدل دستگاه : 4.5 ورقی
مدت کارکرد : 1 سال
قیمت : 24,000,000