ماشین ورق تا کنی برند herzog-heymann
MBO
۱.۵ ورقی ۸ شانه مورد استفاده برای بروشور دارویی – انتخاباتی – سررسید رقعی
بازدید بهارستان

ریزگان آگهی

نام فروشنده : محمودی
تلفن همراه : 09213012728
استان : تهران
سازنده : herzog-heymann MBO
قیمت (تومان) : 7،500،000