منگنه آگرافیکس
مناسب برای انواع فعالیت تولیدی تا چاپخانه

ریزگان آگهی

نام فروشنده : امیر توحیدی
تلفن همراه : 09198127897
استان : تهران
سازنده : آگرافیکس
سال ساخت : 2000
مدت کارکرد : 15 سال
قیمت (تومان) : 3،000،000