بازارچه ماشین آلات پک سنتر

close

آگهی‌های بدون تصویر برای نمایش در بازارچه ماشین آلات پک سنتر تایید نخواهند شد!

close

پیشنهاد می‌شود برای کامل بودن آگهی تمام اطلاعات و مشخصات خواسته شده را در فرم ذیل وارد نمایید.

close

آگهی پس از گذشت سه ماه پاک خواهد شد و تنها یک هفته برای جلوگیری از پاک شدن آن زمان دارید.

مشخصات حساب کاربری


اطلاعات تماس

آیا شماره تلفن همراه نیز برای تماس با شما در آگهی قرار گیرد؟
بلهخیر

انتخاب استان


مشخصات آگهی

تصویر دستگاه (ارسال یک تصویر برای تایید آگهی لازم است)
انتخاب دسته بندی


پاسخ را با حروف وارد کنید :