تولید انواع کارتن های کاشی از نوع B فلوت در اندازه های مختلف و تولید کارتن برای صنایع مواد غذایی از نوع C فلوت

تولید روزانه 70000 عدد کارتن به همراه چاپ 3 رنگ و 4 رنگ

خدمات

1

کارتن های کاشی در اندازه های مختلف نواری و بشقابی

2

کارتن 3 لا و 5 لا B فلوت

3

کارتن سه لایه C فلوت

4

کارتن پنج لایه

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

یزد، شهرک صنعتی 24 متری، دهم فرعی دوم سمت راست روبروی یزد پولیکا

تلفن :