فروش مرکب های چاپ افست یووی و‌ فلکسو یووی
افست uv و فلکسو uv
به صورت سطل های ۲.۵ و ۵ کیلویی
در چند برند مطرح
مرکب پنتون
ارسال به سراسر ایران

خدمات

1

مرکب افست یووی

2

مرکب فلکسو یووی

3

فلکسو uv

4

افست uv

5

مرکب پنتون

6

-

7

-