وارد کننده مرکب های یووی (UV) – کاغذهای پشت چسبدار PE و کلیشه

خدمات

1

وارد کننده مرکب UV

2

کاغذ پشت چسبدار

3

کلیشه

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر 18

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده