تولیدکننده نوار چسب پهن بسته بندی کارتن، چسب چاپدار، چسب صنعتی، چاپ روی چسب، چسب 90 یارد و چسب 500 یارد 5 سانت و 7 سانت

خدمات

1

نوارچسب

2

چسب چاپدار

3

چسب صنعتی

4

چاپ روی چسب

5

چسب صنعتی

6

چسب پهن

7

جسب 90 یارد

قیمت کمتر کیفیت بهتر

تماس

نشانی :

آذربایجان شرقی، تبریز

تماس با آگهی دهنده