کارتن و جعبه سازی نیکی ارایه خدمات بسته بندی
تولید کارتن در فلوت های B, C, E

خدمات

1

جعبه های صادراتی

2

جعبه و کارتن کفش

3

جعبه کارتنی حوله

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تبریز، خیابان اشرفی لاله، کوچه پیمان، پلاک 282

تلفن :