ارایه خدمات رول به شیت (انواع کاغذ و مقوا وغیره)
ارایه خدمات برش کاری و بسته بندی
مشاوره در خرید و فروش انواع کاغذ و مقوا (تحریر-روزنامه-کرافت و غیره)
مشاوره در خرید و فروش ماشین آلات وابسته (برش-رول بازکنی وغیره)

خدمات

1

خرید فروش انواع کاغذ و مقوا

2

ارایه خدمات رول به شیت

3

ارایه خدمات بسته بندی

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، جاده قدیم قم، کهریزک، احمد آباد، انبار هادی

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده