ساخت و تولید و تعمیرات و سرویس دستگاهای کارتن سازی، فلکسو، سانفیدر، لب چسب، خطکش، برش، چاک، چاپ، نصب و جابجایی، ساخت قطعات، اورهال کردن، ساخت غلطک لاستیکی و آهنی، ساخت کلیه قطعات دستگاهای کارتن سازی

خدمات

1

ساخت و تولید

2

ساخت چرخ دندهای تمامی دستگاهای کارتن سازی

3

ساخت تیغهای پرفراژ و ساده

4

ساخت تیغهای دستگاهای برش وچاک

5

ساخت غلطکهای لاستیکی و اهنی

6

اموزش اپراتوری

7

جابجایی و نصب اورهال کردن