خرید انواع ضایعات کارتن فروشگاهی، شرکتی، دم قیچی و…..

تسویه هنگام بارگیری

حمل و بارگیری توسط خودمان انجام میگردد.

تماس

نشانی :

تهران، شهریار

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده