خرید انواع کارتن های ضایعاتی به صورت فله پرداخت به صورت نقد تحویل درب انبار، ارسال راننده به آدرس شما برای بار های بالای 200 کیلو.

خریدار ضایعات کارتن مازاد کارخانه ها بصورت مداوم، نقدی و حمل رایگان.

خرید ضایعات کارتن با بهترین قیمت

خدمات

1

خرید انواع کارتن های ضایعاتی به صورت فله

2

ارسال راننده به آدرس شما برای بار های بالای 200 کیلو

3

خرید ضایعات کارتن با بهترین قیمت

4

-

5

-

6

-

7

-