ضایعات کارتن، کاغذ، مقوا و … شما را در شهرهای کرج، تبریز، تهران خریداریم.

خرید کارتن پرس شده، خرید کارتن فله خرید ضایعات کاغذ و مقوا از شما با مناسبترین قیمت

خدمات

1

خرید کارتن پرس شده

2

خرید کارتن فله

3

خرید ضایعات کاغذ و مقوا

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

البرز، کرج

تلفن :
تماس با آگهی دهنده