خرید ضایعات کارتن سازی، جعبه سازی، مقوا سازی، ورق سازی
خرید ضایعات آهن، خرید ضایعات نایلون و پلاستیک

خدمات

1

خریدار ضایعات کارتن

2

خریدار ضایعات ورق

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، همه‌جا

تلفن :