شركت كاغذ سازان الوان برگ از سال 1390 با توليد و عرضه كاغذ لاينر با تامين نياز شمال غرب كشور

خدمات

1

توليد كننده كاغذ لاينر

2

در عرض‌های 160 تا 210 cm

3

در گراماژ درخواستی ما بين 125 تا 200 gsm

4

با كيفيت عالی در حد فلوت

5

-

6

-

7

-

تماس با آگهی دهنده