شرکت اطلس محور پویا (اطلس بوبین تبریز) تولید کننده انواع : مقوای فشرده، لوله مقوایی و دوک نخ

خدمات

1

مقوای فشرده

2

لوله مقوایی

3

دوک سازی

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس با آگهی دهنده