شرکت ماشین سازی بادسار، سازنده دستگاههای چسب زن جعبه تلسکوپی نظیر جعبه های گوشتی مرغی – رشته آشی – گز – نبات – پولکی و…

خدمات

1

سازنده دستگاه چسب زن جعبه شیرینی، رشته آش و...

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

مشهد، بلوار توس

تلفن :
تماس با آگهی دهنده