شرکت نانو بسپار فکور به عنوان اولین مجموعه تولیدکننده صنعتی محصولات نانو حوزه پلیمر با هدف کاربردی کردن نانوفناوری وارتقای سطح کیفی وکمی محصولات پلیمری کشور در حال فعالیت می باشد.

شرکت نانو بسپار فکور، هم اکنون در تنها مرکز رشد تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی کشور، زیرمجموعه پارک علم و فناوری فارس، مستقر و از حمایتهای مادی و معنوی آن مرکز برخوردار می باشد.

تماس

نشانی :

شیراز، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان مرکز رشد تخصصی نفت

تلفن :
تماس با آگهی دهنده