صحافی حرفه‌ای با دستگاه تمام اتوماتیک
صحافی مهر آفرین دارای خط کامل صحافی دوخت و جلد سخت با دستگاه تمام اتوماتیک KOLBUS
خط کامل صحافی پانچ و فنر با دستگاه تمام اتوماتیک کوگلر
جلدسازی با دستگاه تمام اتوماتیک اشتال
طلاکوب، داغی و برجسته 70×50 ، طراحی و فرم چینی سررسید و کتاب در یک روز
طراحی و ساخت انواع زونکن، کلاسور، قاب کتاب، لوح تقدیر، فولدر و جعبه

خدمات

1

صحافی

2

جلدسازی

3

سررسید

4

زونکن

5

کلاسور

6

لوح تقدیر

7

-