توليدكننده قوطی مقوايی

ارایه كليه خدمات چاپی اعم از چاپ تراكت، بروشور و…

خدمات

1

طراحی گرافيكی و طراحی مهندسی

2

قوطی های مقوايی

3

لوله مقوايی

4

قلک مقوایی

5

چاپ افست

6

-

7

-

چگونه محصولمان را از رقبا متمایز کنیم؟

تماس

نشانی :

تهران، شهرک صنعتی خاوران، سايت فلزتراش‌ها

ایمیل :
تماس با آگهی دهنده