روكش غلتک های لاستيکی صنايع چاپ و بسته بندی

خدمات

1

روكش غلتک لاستيکی

2

باز سازی و سنگ زنی غلتک لاستيکی

3

ساخت غلتک فلزی

4

ساخت قطعات لاستيکی

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، بزرگراه فتح، فتح ٢٩، كوچه سوم شرقی، پلاک ٣

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده