تولید کننده انواع کارتن وجعبه به همراه تولید ورق از عرض 100تا 160به همراه چاپ چهار رنگ فلکسو و تولید انواع کارتن لامینتی

تماس

نشانی :

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد و اشترجان

تلفن :