چاپ جعبه های فانتزی با چاپ uv درشمالغرب کشور – بهداشتی – صنایع غذایی – لمینتی – چاپ یو وی
جعبه مقوایی ازگراماژ پایین تا 600 گرم

خدمات

1

چاپ افست - لمینت - تیغ و دایکات

2

چاپ روی متالایز - طلق و غیره

3

خدمات پس از چاپ

4

جعبه چسبانی

5

لیتوگرافی

6

-

7

-

تماس

نشانی :

جاده تبریز - تهران

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده