تولیدکننده جعبه های تلسکوپی گوشت، مرغ، ماهی از مقوای دو طرف کرافت خراجی جهت بسته بندی در سردخانه انجماد و نگهداری

خدمات

1

مقوای دو طرف کرافت (سوپر کرافت)

2

تولید جعبه های مواد غذایی

3

تولید مقوای فشرده

4

لامینت

5

دایکات

6

-

7

-

تماس

نشانی :

اصفهان، خمین شهر، منطقه صنعتی کوه کوچک، کوچه تپه، درب چهارم سمت راست

تلفن :