شركت لاستيک گستر سامه دارای سی سال تجربه در زمينه ی روكش انواع نوردهای لاستيكی، پلی يورتانی و توليد قطعات صنعتی می باشد. اين شركت كيفيت توليدات خود را مطابق با مشخصات درخواستی مشتری تضمين می كند. اين شركت با بهره برداری از تكنولوژی روز شركت های اروپايی اهداف زير را دنبال می كند.

خدمات

1

غلطک های پلی يورتانی و لاستيكی

2

قطعات پلی يورتانی

3

قطعات لاستيكی

4

اكسترودر

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، کيلومتر 4 جاده قديم کرج، نبش فتح 23، شماره 537

تلفن :
ایمیل :
تماس با آگهی دهنده