توليد كننده لوله های مقوايی در ابعاد، قطعه، ضخامت و طول‌های دلخواه شما
از٢m تا ٢٠m

تماس

نشانی :

تهران، جاده خاوران