تولید کننده لوله های مقوایی در اشکال و اندازه های گوناگون

خدمات

1

تولید لوله های مقوایی در اندازه های گوناگون

2

لوله های مقوایی درب دار جهت بسته بندی

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

تهران، احمد آباد مستوفی، میدان مشعل

تلفن :