طراحی ساخت و تعمیر ماشین آلات کارتن سازی

خدمات

1

ساخت استثنایی ترین ماشین چاپ تا چهار رنگ

2

مشاوره، قالب، مرکب، کلیشه

3

تعمیر و نوسازی ماشین آلات

4

-

5

-

6

-

7

-

تماس

نشانی :

اصفهان، شهرک صنعتی جی

تلفن :