مركز خريد ضايعات كاغذ

خدمات

1

تهيه پوشال و ضايعات كاغذ

2

عرضه و توزيع انواع پوشال صنعتی و ميوه‌ای

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

تجربه، مهارت، صداقت، اعتماد

تماس

نشانی :

تهران، خیابان فدایيان اسلام، خیابان فرزانه، بلوار شهرزاد، روبروی پمپ بنزين كيان‌شهر

تلفن :
تماس با آگهی دهنده